Predictive profiling door Cygno5

Predictive profiling is een werkwijze, gebaseerd op het Israëlische veiligheidssysteem en gericht op het herkennen van afwijkend gedrag van mensen. Door contact te maken met bezoekers en klanten, en het stellen van onverwachte vragen, is het voor onze beveiligers mogelijk om afwijkend gedrag al snel te herkennen.

 

Het bijzondere van deze vorm van beveiliging is dat het niet ten koste gaat van de beleving van uw klanten of de gastvrijheid richting gasten. Dit maakt deze vorm van beveiliging zeer geschikt voor de meest uiteenlopende situaties en locaties. Wilt u sparren over de mogelijkheden van predictive profiling? Schroom dan niet om contact op te nemen.

Dreiging ondervangen

Predictive profiling is ontwikkeld als middel in de strijd tegen de constante dreiging van terroristische aanvallen. De bijbehorende technieken gaan verder dan alleen het detecteren van verdacht gedrag. Het richt zich namelijk ook op het detecteren en signaleren van informatie die afwijkend is van de vastgestelde norm. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar gedrag van mensen, maar ook naar:

  • De situatie waarin ze zich bevinden
  • Omgevingsfactoren die van invloed zijn
  • Eigendommen en bezittingen die meegedragen worden
  • Uiterlijke verschijning
  • Mogelijke documentatie die meegedragen wordt

Op basis van bovenstaande factoren (soms een combinatie daarvan, soms allemaal) schat een beveiliger van Cygno5 in of er een onveilige situatie gaande is. Wanneer dit het geval is, zal hij actie ondernemen.

De rol van Cygno5

De goed geschoolde en getrainde Predictive profilers van Cygno5 vertalen de opgedane informatie naar professionele inschattingen. Daarbij zet Cygno5 een stap verder door predictive profilers breed op te leiden, te coachen en waar mogelijk te (laten) ondersteunen door technische hulpmiddelen.  

Ook zorgen wij voor de optimale samenwerking tussen de menselijke intuïtie en het vermogen om inschattingen op basis van beschikbare informatie te maken. Daarnaast leveren we ondersteuning op het gebied van technische mogelijkheden en data-analyse. Deze laatste geven namelijk nog veel meer relevante inzichten. 

Wilt u predictive profiling eens uitproberen met een van onze beveiligers? We nodigen u graag uit voor een kopje koffie en een goed gesprek.